Hela leden

Leden du nu skall vandra är 44 - 55 km beroende på vilken väg du väljer. Den leder dig från den idylliska lilla staden Hjo vid Vätterns strand till den lilla medeltida byn Kungslena med kyrkan, Lena Borg och Kungsgården. Här har du en unik möjlighet att färdas till fots i ett kulturellt, historiskt och naturmässigt mycket varierande och vackert landskap med medeltiden som utgångspunkt och med stora möjligheter till en inre resa.

Utmed leden finns drygt 20 informationstavlor där du kan läsa om historiska miljöer, vacker natur eller om bygden du vandrar genom.

Pilgrimsstämplar hittar du i:
Hjo kyrka, Norra Fågelås Kyrka, Klämmesbo Missionshus, Fröjereds Kyrka, Hömbs Kyrka och i Kungslena Kyrka.

Du startar vid hamnen i Hjo och Hjo kyrka och sedan vidare till Norra Fågelås medeltida kyrka. Dit är det 5 km. Därefter vandrar du vidare genom Almnäs Egendom också med anor från medeltiden, omnämnt 1226 som klostergård under Alvastra. Numera tillverkar man där ost efter recept från medeltiden. Den säljs i gårdsbutiken.

Sedan leder pilgrimsleden dig upp över karga Hökensås östra sida. Här möts du av en norrlandslik natur.Tar du den lilla extra turen fram till ”Böjan” öppnar sig landskapet åt öster och man har en vidunderlig utsikt över Vättern.

När du så vandrar nerför Hökensås västra sida väntar Klämmesbo by. Därefter går leden via en gångbro över ån Yan samt små skogsområden till Fröjered och kyrkan mitt i byn. Där passerar du ån Tidan.

Efter att ha passerat Orleka väntar Hömbs by med kyrka som har anor från medeltiden samt byns äldsta hus, den tidigare fattigstugan som använts som ”luffarhotell” ända in på 1970-talet. Du vandrar så vidare förbi Kaflås Egendom med odlingslandskap och vacker våtmark. Här finns stora möjligheter att se vilda djur. Och når sedan till Kungslena by som ligger högt vid foten av Varvs– och Plantaberget. Här finns Kungslena medeltida kyrka som byggdes på 1200-talet.

Väljer du att starta i Kungslena kan du ta dig dit via buss linje 303 och hållplats Kungslena Mad. Därefter vandrar du landsvägen upp till Kungslena Kyrka, ca 2 km

Denna hemsida är finansierad med stöd från Leader Östra Skaraborg genom projektet Paraplyprojekt – Kompetenshöjning inom digitalisering. Projektets syfte var att göra en lättnavigerad sida där pilgrimsvandrare på ett enkelt sätt skall kunna hämta information om leden, övernattningsmöjligheter och matställen. Hemsidan skall vara enkel att uppdatera och hantera av föreningens ansvariga.