Korsgården – Klämmesbo

Denna sträcka tar dig över trollska Hökensås med sin norrlandslika natur. En ganska rejäl stigning väntar vare sig du startar i Korsgården eller Klämmesbo. På sträckan finns också en avstickare till Böjan, en utsiktsplats där du har en vidunderlig utsikt över Vättern.

Ledentréer för etappen:

Korsgården: 58°15’25.8″N 14°14’21.8″E
Klämmesbo Missionshus: 58°13’59.2″N 14°6’8.4″E

Från Korsgården fortsätter leden västerut och ganska snart kommer du till vägskälet där avstickare till Böjan är markerad. Vidare passerar du Stora Almö. Passa på att titta på stenfoten på ladugården är värd att se på. Stora stenblock är inpassade i varandra med centimeterprecision. Du vandrar vidare in Hökensås trollska skog och kommer till ett system med dammar, den första på vänster sida är Dicksonsdammen, där finns f.n. en bäverhydda väl synlig från leden. På höger sida ligger Hållsdammen, där finns bord och bänkar från vilka du kan betrakta den vackra dammen, som viss del av sommaren är täckt av blommande näckrosor.

Något hundratal meter väster om Hållsdammen viker leden av till vänster in på en mindre skogsväg, där du går uppför ”Skruvlia” ett serpentinformat vägavsnitt som leder upp till ledens högsta punkt 229 m.ö.h. att jämföra med Vätterns yta 88 m.ö.h. Något längre fram kommer du till ”Trinnesten”, en sten som greve Göran Posse låtit sätta upp som något slags vägmärke.

Leden fortsätter sedan genom olika slags skogsmark, såväl grusåsar som mossar, du tangerar Almömossen som är en vattendelare d.v.s. mossen har avrinning både till Kattegatt som till Östersjön. I det s.k. Fyrvägskorset, en rätvinklig korsning mellan två skogsvägar tar du till höger och efter att ha passerat Håkahemmet kommer du till Kärrabo. Namnet Kärrabo finns omnämnt redan 1563 som ett klosterhemman på ½mantal. Vid Kärrabo finns bord och bänkar för en stunds vila och eftertanke. Leden går här samman med med Västra Vätterleden och i dess närhet finns en kallkälla med f.n. okänd vattenkvalitet.

Söder om Kärrabo finns ett lärkträd av ansenlig storlek. Stolparna utmed leden är av lärkträ. Leden fortsätter sedan nedåt igen utmed Hökensås västra sida, höjdskillnaden är här ca 75 på en rel kort sträcka. Först når du Soldattorpet ”Pershov” som numera är ett litet museum. Du fortsätter nerför sluttningen och vandrar förbi Lämmagårdstorp och Lämmagården, som består av flera gårdar. På medeltiden var det ett klosterhemman. År 1465 skänker Erik Petersson, Kanik i Trondheim, gården till Vadstena kloster.

Så når du etappmålet Klämmesbo Missionshus. Här kan du stämpla ditt pilgrimspass.

Underlaget på sträckan är rel lättgånget. Detta är ledens mest strapatsrika sträcka. Man kan föreställa sig de vedermödor gamla tiders innevånare på åsen utsattes för. Höjdskillnaden från Korsgården till sträckans högsta punkt är 103 m och sedan är det ungefär 80 m höjdskillnad ner till Klämmesbo.

Klämmesbo Missionshus
Klämmesbo Missionshus byggdes 1926 av Karl Andersson, som är grundare av Marbodal AB i Tidaholm. Arkitekturen är inspirerad från baptistkapell i USA. Klämmesbo Missionsförsamling består av ett 25-tal medlemmar som arbetar aktivt tillsammans med andra församlingar i Tidaholms kommun. Församlingens uppgift och mål är att sprida evangeliet ”Det glada budskapet”, Joh. 3:16. De flesta av bygdens barn och ungdomar har deltagit i församlingens söndagsskola och ungdomsverksamhet där Luciafesten med
auktion och sommarmötet med jordgubbstårta varit årets höjdpunkter då bygdens folk möter upp.