Planera

På pilgrimslederna kan du gå i lugnt tempo. Lederna är lätta att vandra på. Ofta går de på små vackra skogsvägar, lite mindre grusvägar och någon gång på en skogsstig. Vissa sträckor kan kännas lite mer krävande med rejäl höjdskillnad. När du närmar dig tätbebyggelse ändrar leden ofta karaktär. Du kommer in på asfalterad väg som leder dig till kyrkan mitt i byn. Här finns en karta över pilgrimslederna i Skaraborg.

År 2010 utsågs pilgrimsvägarna mot Nidaros till en del av det Europeiska kulturarvet, Europeisk Kulturväg (European Cultural Routes) tillsammans med bl a pilgrimslederna till Santiago de Compostela. I Skaraborg knyts pilgrimslederna samman i Skara för att fortsätta mot Läckö/Lurö eller mot Forshem/Mariestad.

Du kan välja att vandra med en grupp, se Svenska Kyrkan Skara stift Pilgrimssida, ensam eller tillsammans med vänner. En lagom dagsetapp för en van vandrare är runt 2 mil. Matsäck för dagen rekommenderas. Du kan ta hjälp av den Interaktiva kartan och söka reda på de möjligheter som finns att köpa mat utmed leden.

Att vara pilgrim är att vara på väg mot ett heligt mål. Vandringen kan vara den fysiska men det kan också vara en inre resa att under vandringen mer förstå sig själv och att uppleva vandrandets helande kraft. Ibland hittar du en nedfallen trädstam, en stor sten eller ett annat inbjudande ställe där du kan sitta ner i lugn och ro och låta nuet tränga in i ditt medvetande. Som hjälp hittar du tänkvärda ord på bänkar och bänkbord utmed leden.