Hömb – Kungslena

Vandrar du denna sträcka får du uppleva gammal bybebyggelse, Kaflås vackra slott med slottspark och om du vill vacker våtmark, Djuråsa källa och du har även möjlighet att ta dig ett dopp i Bruksdammen vid byn Kavlåsbruket.

Ledentréer för etappen:

Hömb kyrka: 58°13’57.2″N 13°53’10.3″E
Kungslena kyrka: 58°13’37.4″N 13°48’19.5″E

Du startar din vandring vid Hömbs kyrka. Här kan du stämpla ditt pilgrimspass. På andra sidan vägen ligger det s. k. ”Luffarhotellet” med sitt torvtäckta tak. Det är en före detta fattigstuga som efter 1918 använts av övernattande luffare ända in på 1970-talet. Här är alltid öppet så det är bara att kliva på och slå sig ner för en stunds vila.

Namnet Hömb betyder höhem, d.v.s. en boplats med rik tillgång på hö. Under tidig medeltid låg gårdarna utspridda som en klungby men omkring år 1800 flyttades de tolv stugorna så att det blev en radby, 6 st utmed vardera sidan av bygatan. Ett av husen har därefter flyttats och är numera rivet. Bygatan kantas av en allé med mycket gamla och grova lövträd av flera trädslag.

Efter någon kilometer når du Kaflås Slott vackert inbäddat i grönska. Slottet är från 1700-talet. På Kaflås Egendom finns mycket höga värden knutna till alléer och till slottsparken. Du vandrar i utkanten av slottsparken som består av många gamla, grova lövträd. Grovast är ett par bokar och en ask. Av övriga trädslag finns bl a alm, oxel och blodlönn.

Vid slutet av parken kan du välja att göra en avstickare via betesmarken vid Gullamadens våtmark, Källebacka och Djuråsa källa. Denna sträcka är ca 500 m längre än om du vandrar den mycket raka vägen via ”Flickelund”. Båda sträckorna erbjuder stora möjligheter att se vilda djur såsom älg, rådjur i skogskanten.

Gullamadens våtmark är av stor betydelse för många olika arter av våtmarksfåglar. Så når du Källebacka – ett litet torp under Kaflås. Det ligger vackert vid en Karpdamm och en lövträdspark. På lite håll kan du se Tidaholms förmodligen grövsta träd. En silverpoppel som har en omkrets på 8 m.

Efter en stunds vandring når du så Djuråsa Källa:
”Wid Källebacka är en HÄLSOBRUNN, som är god och approberad (godkänd). Den är i flere år med för-del besökd både av Ståndspersoner och Allmoge.”
(Lindskog, ”En korrt beskrifning om Skara stift, 1812-1816”)

Efter att ha korsat väg 26 och vandrat förbi Kavlåsbrukets B&B, når du Bruksdammen, en fin liten badplats. Du följer sedan den lilla sjön och ser på höjden den gamla dynamitkällaren där de sprängämnen som användes i Övertorps kalkberg förvarades. Här bröts kalk till Kaflås Kalkbruk som bedrev kalkframställning till 1954.

Nu vandrar du in i skogen och tar dig via en liten ravin, höjdskillnad ca 18 m, ner mot Barnasjön. Sedan passerar du ett område med fornlämmingar från järnåldern och når platsen för Bredegårdens och Smedsgårdens kalkbruk. Här kan du avvika från vägen och komma riktigt nära brottet.

Den lilla skogsvägen mynnar så ut på den asfalterade landsvägen som leder dig upp till Kungslena kyrka. Denna stigning är ca 30 höjdmeter på 650 m.

Väljer du att vandra sträckan från Kungslena/Hömb till Fröjered så är sträckan 18 km och du kan nå Kungslena med buss som stannar vid Kungslena Mad utmed väg 26. Från Fröjered når du Tidaholm, Hjo eller Skövde med buss eller så väljer du att anlita pilgrimstaxi som utgår från Tidaholm och tar dig till Kungslena och från Fröjered eller tvärtom till en fast taxa.

Kungslena Kyrka
Kungslena kyrka byggdes under 1200-talets förra hälft. Den är troligen föregången av en träkyrka på platsen – en så kallad stavkyrka.
I slaget vid Lena år 1208 berättas det att danskarna brände den förra kyrkan. Kyrkans karakteristiska exteriör med de tre tornen är unik. Ett större torn på långhusets mitt och två mindre över dess gavlar. Kyrkan har byggts om och till under 1400-talet och under år 1716 då bland annat ett vapenhus i väster byggdes. Kyrkans stora fönster togs upp 1684. Från den äldsta kyrkan finns dopfunten i sandsten från 1100-talet bevarad.