Klämmesbo – Fröjered

Denna sträcka leder dig över öppna gärden såväl som genom skog. Du vandrar över en gångbro där du har fin utsikt över ån Yans naturmässigt värdefulla strandängar och du kan söka dig in i skogen och hitta en Domarring.

Ledentréer för etappen:

Klämmesbo missionshus: 58°13’59.2″N 14°6’8.4″E
Fröjered kyrka: 58°14’47.6″N 14°01’02.4″E

Från Klämmesbo Missionshus (här kan du stämpla ditt pilgrimspass) väljer du landsvägen norrut. Du vandrar genom Klämmesbo by. På ena sidan vägen öppnar sig öppna gärden och du kan kika ner mot skogskanten. Här finns stora möjligheter att upptäcka rådjur och kanske också en och annan älg. Leden vänder så västerut utmed en mindre gärdesväg och snart kommer du till en gångbro som ligger högt med utsikt över ån Yans naturmässigt värdefulla strandängar. Här kan du slå dig ner en stund vid ett bänkbord. Kanske är det dags för förmiddagens första kaffetår? Här, vid Yan, är det gynnsamt för våtmarksfåglar.

Du vandrar vidare på en skogsväg och kommer in i Svenstorpsskogen. Här finner du en vilobänk och här kan du följa en vägvisning 75 m in i skogen. Ser du dig lite noggrannare omkring så upptäcker du att du står mitt i en domarring.

Leden kommer så ut på en vacker grusväg som leder förbi Svenstorps Egendom på ena sidan och du når sedan Lernôla (dial. för Lerhålan). Här hämtades ända fram till 1942 lera för tegeltillverkning på Annefors bruk.

Efter att ha vandrat förbi Fröjereds gamla kyrkplats når du den lilla orten Fröjered med kyrkan och skolan mitt i byn.

Sträckan är lättgången, ingen nämnvärd höjdskillnad

Fröjereds kyrka
Fram till 1858 samlades Fröjeredsborna till gudstjänst i den mindre medeltida kyrka som var belägen i Prästgårdsparken vid Tidan, till vänster om Prästgården. Behovet av en större kyrka växte i takt med befolkningen och Fröjeredsborna samlades för att bygga en ny kyrka.

Från den gamla kyrkan finns altaruppsatsen från 1707 bevarad där centralmotivet – Jesus på korset – flankeras av Moses med Lagen och Aron med översteprästdräkten.
Från den gamla kyrkan är också predikstolen bevarad, varför det finns två predikstolar att välja på inne i kyrkan. Framme vid altaret finns också den medeltida primklockan, som i romersk-katolska mässor används för att markera stunden då brödet och vinet i nattvar-den blir Jesu kropp och blod.

Fröjereds kyrka är rik på historia och föremål som berättar om tider som flytt men framförallt är kyrkan en plats för nuet. Kyrkan är en plats för människor att träffas, en plats för att fira gudstjänst, en plats för att finna vila och en plats för Gudsmöten. Här har människor samlats till gudstjänst under lång tid och kommer att fortsätta att fira gudstjänst så länge kyrkan står. Här finns också en stämpel så att du kan stämpla ditt pilgrimspass.