Fröjered – Hömb

Sträckan omfattar både tätbebyggelse, öppna odlingsmarker och lummig skog. I Fröjered finns möjlighet till ett dopp i Tidan eller varför inte en kopp kaffe vid den lilla kiosken. Sträckan bjuder på såväl en gammal kyrkplats som vackra betade hagmarker.

Ledentréer för etappen:

Fröjered kyrka: 58°14’47.6″N 14°01’02.4″E
Hömb kyrka: 58°13’57.2″N 13°53’10.3″E

Du startar vid Fröjered kyrka. Här kan du stämpla ditt pilgrimspass. Kyrkan ligger mitt i byn tillsammans med skola och det hus som tidigare varit MA Janssons lanthandel fram till slutet av 1960-talet. Strax intill finner du en fin badplats, minigolf, kiosk och tältplats med dusch och pentry.

I utkanten av byn passerar du ån Tidan vars mader är mycket artika. Där finner du också ett litet hus som en gång i tiden, på 40-talet, var skomakeri. Där bedrev Oskar Ekman skomakeri tillsammans med ytterligare någon gesäll. Idag är huset enbart sommarboende och en möjlig övernattningsplats för pilgrimer.

Ytterligare en bit längre fram kommer du till MA Janssons filial på vänster sida. Huset var 1934-1961 affär som i folkmun kallades ”Pettera”. Det var bröderna Jansson som bedrev handel i Fröjered som också öppnade filial i Orleka. Huset är idag boningshus. Från Orleka når du B&B Björkhagen via en avtagsväg.

På höger sida av vägen kan du se Orleka gamla kyrkplats. Under medeltiden fanns här en träkyrka som enligt sägnen bekostades av två förmögna adelsdamer. Därefter för dig landsvägen förbi gårdarna Långatorp, Marietorp och Kröken. Landskapet du vandrar förbi är öppen odlingsmark och därefter lummig skog och förbi en vacker våtmark.

Så passerar du vackra betade hagmarker på båda sidor om vägen. Markerna är rika på enbuskar. Där finns höga kulturmiljövärden i form av fornåkrar och odlingsrösen. Floran är artrik med backtimjan, bockrot, gökblomster, jungfrulin, kattfot, prästkrage, ängsvädd, stagg, ängshavre och hirsstarr.

Du når så Hömbs by och kyrka. Namnet Hömb betyder höhem, d.v.s. en boplats med rik tillgång på hö. Under tidig medeltid låg gårdarna utspridda som en klungby men omkring år 1800 flyttades de tolv stugorna så att det blev en radby, 6 st utmed vardera sidan av bygatan. Ett av husen har därefter flyttats och är numera rivet.

På lite avstånd från byn, nära kyrkan ligger det s. k. ”Luffarhotellet” med sitt torvtäckta tak. Det är en före detta fattigstuga som efter 1918 använts av övernattande luffare ända in på 1970-talet. Här är alltid öppet så det är bara att kliva på och slå sig ner för en stunds vila.

Vid kyrkan finns de mest välskötta torrdass du kan tänka dig.

Väljer du att vandra sträckan från Kungslena/Hömb till Fröjered så är sträckan 18 km och du kan nå Kungslena med buss som stannar vid Kungslena Mad utmed väg 26. Från Fröjered når du Tidaholm, Hjo eller Skövde med buss eller så väljer du att anlita pilgrimstaxi som utgår från Tidaholm och tar dig till Kungslena och från Fröjered eller tvärtom till en fast taxa.

Sträckan är lätt att vandra. Ingen nämnvärd höjdskillnad.

Hömbs Kyrka
Kyrkan uppfördes under 1100- 1200-talen. Från den tiden finns delar av det s.k långhuset kvar. Därefter skedde om- och tillbyggnad i början av 1700-talet under hovstallmästaren Gustaf Hård. 1886 lät Excellensen Fredrik von Essen bygga till torn och vapenhus. Sin nuvarande interiör fick kyrkan under 1930-talet genom Carl och Ruth von Essen. I kyrkan finns vackra träsniderier från olika perioder i form av predikstol, ljuskronor och änglar. Över den s k herrskapsbänken hänger två begravningsvapen Gustav Hård, död 1714 och Hans Henrik von Essen, som köpte Kaflås 1723 och dog 1729.