Allemansrätten

”Inte störa – inte förstöra” det är huvudregeln i Allemansrätten. Allemansrätten är en unik möjlighet att fritt kunna röra sig i vår natur. Med rätten följer också krav på att visa hänsyn och försiktighet. Både för växt- och djurliv men också till andra människor, både de som idkar friluftsliv och till markägare.

Pilgrimsleden mellan Hjo och Kungslena är främst en led för vandring. De flesta sträckor går att cykla. Med mountainbike kan du cykla hela leden. Vill du rida rekommenderar vi Ridleden runt Tidaholm.

Allemansrätten innebär bl a att du skall vara försiktig så att du inte skadar gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste också respektera hemfriden genom att inte passera eller vistas på annans tomt. En tomt är inte alltid inhägnad. Den utgörs av området närmast bostadshuset. Om insynen är fri måste man hålla sig på ett rejält avstånd. Om sikten är skymd av buskar t ex kan man i vissa fall passera lite närmare.

På några ställen på leden passerar du genom betesmark. Oftast finns en färist, en självstängade grind eller annan lättpasserad anordning. Någon gång finns ett elstängsel med öppningsbart handtag. Har du passerat genom en grind eller ett elstängsel med handtag måste du se till att grinden stängs och att handtaget sätts tillbaka på sin plats.

Du får inte heller hindra markägaren att utföra arbete på sin mark. Detta gäller bl a då jakt förekommer. Det är klart olämpligt att vandra på de mindre stigarna och vägarna under älgjaktstider. Älgjakten börjar den första måndagen i oktober varje år och avslutas i februari. Denna tid är det inte lämpligt att vandra Pilgrimsleden frånsett de sträckor som går på landsväg.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om allemansrätten
Allemansrätten